Links

PIANOo, expertisecentrum aanbesteden. PIANOo is onder meer betrokken bij het schrijven van de Proportionaliteitsgids.

De oorspronkelijke Gids Proportionaliteit verscheen in 2011. Deze is herschreven in versie 2012 en op 15 februari 2013 in de Staatscourant gepubliceerd. In 2019 is de tweede herziening in de Kamer behandeld. De nieuwe versie (januari 2020) van de Gids Proportionaliteit is per 1 juli 2020 van kracht.

Om aan te sluiten op de Aanbestedingswet is ook het ARW 2012 herschreven.

De toepassing van de Gids Proportionaliteit wordt bewerkstelligd door het Aanbestedingsbesluit.

IBR is het Instituut voor Bouwrecht.

TenderNed, het bij AMVB verplichte medium om overheidsopdrachten aan te kondigen.

De Commissie van Aanbestedingsexperts onderzoekt of zij een bemiddelende rol kan spelen of brengt een niet-bindend advies uit aan betrokken partijen hoe de klacht opgelost zou kunnen worden.

 

Andere informatieve websites van ToornendPartners:
ToornendPartners, adviesbureau voor bouwen en gebouwen met veel kennis en ervaring op het gebied van aanbesteden.

Programma van Eisen, een informatieve website over het opstellen van Programma’s van Eisen.

Risicoanalyse, een informatieve website over risicomanagement en risicobeheersing.

Duurzaam Cultuur, een informatieve website over de kansen en mogelijkheden om cultuurgebouwen te verduurzamen op basis van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. (nog in ontwikkeling).