Wettelijk kader

Aanbestedingswetgeving vloeit voort uit internationale handelsafspraken tussen regeringen van verschillende landen wereldwijd. Die afspraken zijn in Europa omgezet in richtlijnen. Europese lidstaten zijn verplicht om de richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving.

Europese Richtlijnen

Richtlijn 2014/23/EU voor concessies, deels nieuw en ter gedeeltelijke vervanging van 2004/18/EG.
Richtlijn 2014/24/EU voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, vervangt 2004/18/EG.
Richtlijn 2014/25/EU voor opdrachten in de sectoren wateren energievoorziening, vervoer en postdiensten, ook genoemd speciale sectoren, vervangt 2004/17/EG.

Huidige Nederlandse wet- en regelgeving

Aanbestedingswet 2012, gewijzigd door middel van de wet wijziging Aanbestedingswet.
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW).
De Gids Proportionaliteit 1e herziening en het ARW2016 in het besluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit aangewezen als verplichte richtsnoeren.

Het Aanbestedingsreglement Werken heet zo omdat het destijds is opgesteld op initiatief van de bouwende ministeries om te voorzien in de behoefte aan regelgeving voor werken onder de drempel. Het ARW kan echter ook voor leveringen en diensten worden toegepast.